CẤP PHÉP XÂY DỰNG MỚI

Cấp Phép Xây Dựng Mới Đối Với Công Trình, Nhà Ở Riêng Lẻ Xây Dựng Trong Đô Thị

CẤP PHÉP XÂY DỰNG MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ XÂY DỰNG TRONG ĐÔ THỊ Căn cứ Điều 95 Luật Xây dựng: Điều 95. Hồ sơ đề...

Chi tiết
Page 1 of 11